Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων και κατοικιών

Στην Contrast αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των έργων που απαιτούνται για τη συντήρηση της κατοικίας, της πολυκατοικίας αλλά και του εξοχικού σας. Διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά και με τον επαγγελματισμό, το από κοινού προγραμματισμό μαζί σας και τη συνέπεια που συνεπάγεται το όνομά μας, μπορούμε να σας εγγυηθούμε το ανώτερο δυνατό αποτέλεσμα, στο σωστό χρόνο και το διαθέσιμο budget για εργασίες συντήρησης όπως:

  • Αντιμετώπιση ανιούσας υγρασίας, δηλαδή της υγρασία που ανεβαίνει από το έδαφος προς τα ανώτερα σημεία του κτηρίου, ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε παλιές οικοδομές με μεικτές ή αποκλειστικά με χρήση τούβλων τοιχοποιίες
  • Στεγανοποίηση κοινόχρηστων χώρων, όπως πυλωτή, ανσανσερ, ζαρτινιέρας και κήπου
  • Επισκευές στις φθορές του σκυροδέρματος λόγω χρήσης, ηλικίας αλλά και εκτάκτων περιστατικών (ρωγμές, τοπικές διαβρώσεις κ.λπ.)
  • Στεγανοποίηση σώματος και αρμών σκυροδέρματος
  • Επισκευές και ανακαινίσεις κτηρίων και κατοικιών μεγάλης ηλικίας

Μπορείτε να σχηματίσετε μια καλή εικόνα για το επίπεδο των έργασιών που έχουμε στο ενεργητικό μας, επισκεπτόμενοι την ενότητα Έργα. Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για μια πιθανή εκτίμηση του συνολικού κόστους των εργασιών συντήρησης του κτηρίου σας, επικοινωνήστε μαζί μας καλώντας το 210 600 66 34 ή στέλνοντας email στο info@contrast.gr

Διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό, υλικά και τον επαγγελματισμό,

σας εγγυόμαστε το ανώτερο δυνατό αποτέλεσμα,

στο σωστό χρόνο και το διαθέσιμο budget για εργασίες συντήρησης.